Yhteystiedot Palaute Sivukartta Haku
 
Etusivu > Henkilöstön kehittämispalvelut > Henkilöstön tyytyväisyyskyselyt

Henkilöstön tyytyväisyystutkimus

Henkilöstön tyytyväisyystutkimuksen tavoitteena on selvittää nykytilanne sekä kehittämistarpeet työtyytyväisyyden, työilmapiirin, sisäisten suhteiden ja näiden kautta organisaation toimivuuden kannalta.

Henkilöstön tyytyväisyystutkimuksella saadaan arvokasta tietoa mm.  henkilöstön näkemyksestä organisaation tavoitteiden ja vastuualueiden selkeydestä, työilmapiiristä ja työn arvostuksesta, organisaation tehokkuudesta, imagosta sekä palkitsemisesta ja työssä jaksamisesta.

Tutkimuksessa arvioidaan omaa työtä yksilötasolla, esimiestä, työryhmää ja sen toimintaa sekä organisaatiota kokonaisuudessaan. Henkilöstön tyytyväisyystutkimus räätälöidään organisaation strategisten tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstön tyytyväisyystutkimus etenee vaiheittain 

1. Tutkimuksen suunnittelu
2. Tutkimuksen toteutus 
3. Tutkimuksen tulosten analysointi sekä kehityssuunnitelmien laatiminen
4. Kehityssuunnitelmien toimeenpano ja toimenpiteiden seuranta

Henkilöstön tyytyväisyystutkimus tuottaa yritykselle

  • Tietoa seikoista jotka vaikuttavat henkilöstön motivaatioon ja sitoutumiseen yritykseen
  • Henkilöstön oman näkemyksen kehitystarpeista yrityksessä
  • Tietoa siitä millaista kuvaa henkilöstö välittää yrityksestä omien arvostustensa kautta
  • Tietoa organisaation vahvuuksista
  • Työvälineitä työyhteisön ja liiketoiminnan kehittämistä varten (kirjalliset raportit, numeeriset mittarit)