Yhteystiedot Palaute Sivukartta Haku
 
Etusivu > Henkil√∂st√∂n kehitt√§mispalvelut > Myyntiraportti

MYYNNIN KEHITT√ĄMISEN APUV√ĄLINE

Myynti on merkittävässä osassa sekä hyvinä että huonoina taloudellisina aikoina. Hyvät myyjät myyvät aina.

Vaikka myyntiroolit vaihtelevat toimialoittain, on myyjä aina etulinjassa edustamassa yritystä ja vastaamassa asiakkaiden tarpeisiin. Myyjä vaikuttaa näin ollen suoraan yrityksen menestykseen ja kasvuun.

mutta

Miten tunnistan hyvän myyjän?

Usein pelkkä haastattelu ja hyvän näköinen cv eivät riitä vaan tarvitaan syvempi analyysi henkilön kyvyistä tehdä myyntityötä. SHL:n myyntiraportti auttaa ymmärtämään, miten henkilö todennäköisesti soveltuu myyntityöhön. Nämä tiedot soveltuvat myös hänen vahvuuksiensa ja kehitystarpeidensa tunnistamiseen myyntitehokkuuteen liittyvillä osa-alueilla. Näin ollen työkalua voidaan käyttää sekä rekrytoinnin että henkilöstön kehittämisen apuvälineenä.

Onko tällä henkilöllä ominaisuuksia menestyä myyntityössä?
Myynnin perustaidot -osiossa keskitytään sellaisiin tekijöihin, jotka ovat tärkeitä tehokkaan
myynnin kannalta useimmissa myyntitilanteissa. Vaikka näiden tekijöiden tärkeys saattaa vaihdella työn mukaan, nämä ovat niitä avaintekijöitä, jotka pätevät useimmissa myyntirooleissa.

Onko tällä henkilöllä motivaatiota menestyä ja tulla huippumyyjäksi?
Motivaatio-osiossa keskitytään niihin motivaatiotekijöihin, jotka saattavat vaikuttaa myynnin
tehokkuuteen. Motivaatio on voima, joka puskee yksilöä hyvään suoritukseen. Motivaatio
m√§√§ritt√§√§ sen, kuinka paljon energiaa ihminen haluaa kanavoida ty√∂h√∂ns√§, ja mik√§ voi auttaa h√§nt√§ s√§ilytt√§m√§√§n t√§m√§n energian. Motivaation vaikutus ty√∂tehoon ja menestykseen voi olla merkitt√§v√§. 

Soveltuuko henkilön myyntityyli omaan organisaatioomme?
Myyntiprosessi kuvaa yksilön taipumuksia sellaisilla tekijöillä, jotka ovat tärkeitä tyypillisessä myyntitapahtumassa. Allaolevasta kuviosta käy ilmi yksilön todennäköinen tehokkuus myyntiprosessin kahdeksassa tärkeässä vaiheessa. Se auttaa määrittämään, missä kohtaa tyypillistä myyntiprosessia kyseinen henkilö on tehokkaimmillaan. Paksu viiva kaaviossa kuvaa myyntiprosessiprofiilia. Keskellä olevat pisteet kuvaavat pieniä pistemääriä. Yleisesti ottaen ympyrän ulkoreunan lähistöllä olevat pisteet ovat toivottavia niillä osa-alueilla, jotka ovat kyseisessä roolissa kriittisiä myynnin onnistumisen kannalta. Keskustan lähellä olevat pistemäärät korostavat kehitysalueita ja/tai koulutustarpeita